Waarom Lector et Emergo?

Lector et Emergo staat voor de zin en waarde van een krachtig en zichtbaar lectorschap. We hebben onszelf een woordspeling – en ja, we weten dat deze grammaticaal niet klopt maar we vinden het zo lekker klinken – toegestaan op de bekende Zeeuwse wapenspreuk ‘Luctor et emergo’. Lector et Emergo kun je (zeer vrij vertaald) lezen als “ik ben lector en kom trots tevoorschijn”.

Waarom deze vergelijking?
Al jaren trainen en coachen wij wetenschappers aan instituten als NWO, FOM en universiteiten. Vaak gaat het daarbij om profilering van zichzelf, hun werk, hun expertise, hun resultaten, hun leidinggevende capaciteiten etc. We geven hen mediatrainingen, netwerktrainingen, onderhandelingstrainingen en leiderschapstrainingen.

Ivoren toren wordt mediaforum 
Wetenschappers hadden pakweg 15 jaar geleden nog een mystiek, ontoegankelijk en soms onbegrijpelijk imago. Er is inmiddels wel wat veranderd:  we zien wetenschappers in populaire programma’s op tv, we lezen interviews met hen in kranten en populaire tijdschriften. Toegankelijkheid staat ook op de beleidsagenda’s van wetenschappelijke instituten: het NWO verlangt kennisbenutting buiten de wetenschappelijke wereld, de KNAW en De Jonge Akademie stellen zichzelf ten doel om de fascinatie voor wetenschap uit te dragen naar de samenleving en aandacht te hebben voor valorisatie in de breedste zin van het woord. Inmiddels vinden veel wetenschappers de weg naar het publiek via allerlei publieke of professionele media.

Lectoren: net zo veel onderzoek, minder zichtbaar
Lectoren in het hbo zijn net als onderzoekers in wetenschappelijke instellingen en het wo bezig met valorisatie, vaak in een zeer toepasbaar en maatschappelijk kader. Onderzoek aan hbo-instellingen is dus bij uitstek geschikt voor een groot publiek. Maar lectoren vinden de weg naar de media minder makkelijk. Kun je je herinneren wanneer jij voor het laatst een lector bij De Wereld Draait Door hebt gezien?
Uit enquêtes van Avans Hogeschool en Hogeschool Utrecht blijkt bovendien dat 88% van de studenten niet weet wat een lector is.

Lector et emergo
In Nederland zijn zo’n 700 lectoren actief op allerlei terrein. Zij ijveren om innovatieve en waardevolle bijdragen te leveren aan allerlei praktische vragen van maatschappij en bedrijfsleven. Hun inspanningen mogen er zijn en mogen ook in beeld en geluid worden vervat. De maatschappelijke maar ook economische en wetenschappelijke waarde van het werk van lectoren mag sterker worden gecommuniceerd. Wij helpen graag mee de valorisatie van het werk van lectoren een gezicht en een geluid te geven, wij helpen graag mee aan een zichtbaar lectorschap.

Benieuwd wat studenten van Avans Hogeschool antwoorden op de vraag “weet jij wat een lector is?”. Kijk dan eens onderstaand filmpje.

Herkenbaar? Schakel Lector et Emergo in!