Klachtenreglement

 1. Klachten horen wij bij voorkeur rechtstreeks van u. De eenvoudigste manier om dit te doen is een e-mail sturen naar info@visible-id.com onder vermelding van ‘klacht’. Omschrijf bij voorkeur beknopt:
  • waarop en/of op wie de klacht betrekking heeft
  • wat de aard van de klacht is (in welke zin is niet aan uw verwachting voldaan?)
  • wat u als oplossing zou voorstellen.
 2. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Wouter Christiaens en de uitvoerende(n) op wie en waarop de klacht betrekking heeft. U krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de klacht. Wij streven er naar om binnen 4  weken de klacht af te handelen. Hebben we echter een langere verwerkingstijd nodig, dan geven wij een indicatie van de te verwachten afhandeltermijn.
 3. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan mevrouw drs. Angèle van de Ven van Van de Ven Training & Advies te Nijmegen. Haar uitspraak is bindend voor Bureau Christiaens Advies & Coaching.
 4. Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld.
 5. Bij het niet behandelen van de klacht wordt binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk in kennis gesteld.