Intervisiebegeleiding (actie-leren) voor professionals in wetenschap, welzijn en zorg

© Jeannette Schols Fotografie

Wil je dat de mensen in jouw team:

 • Hun deskundigheid bevorderen en vaardigheden verbeteren?
 • Effectiever en met meer plezier (samen) werken?
 • Efficiënter werken met behoud – of terugkeer – van hun betrokkenheid die zo typerend is voor professionals in Zorg, Welzijn en Wetenschap?
 • Hun blik verfrissen en van de gebaande paden afwijken?
 • Hun werkgerelateerde problemen en vraagstukken zelf oplossen?

Maak dan gebruik van intervisiebegeleiding (ook intervisietraining genoemd) door Visible-ID. De resultaten komen ten goede aan de organisatie, het team en de medewerkers zelf.

De voordelen van professionele intervisiebegeleiding door Visible-ID zijn:

 • Het proces, de inhoud én het doel worden door een professional begeleid;
 • Alle deelnemers kunnen zich ongestoord richten op het oplossen van het vraagstuk en of het probleem;
 • De unieke actiegerichte trainingsmethode ‘actie-leren’: er wordt niet alleen gepraat, maar tijdens de bijeenkomsten ook getraind en geoefend met de intervisor die ervaring heeft als trainer en trainingsacteur.
 • Tot slot bepaalt iedere deelnemer een eigen experiment waarmee hij of zij in de werkpraktijk mee aan de slag gaat. Zo ontwikkelen de deelnemers hun vaardigheden en deskundigheid nog sneller!
Belangrijk: om vrijuit te kunnen handelen en spreken is het bij intervisie belangrijk dat de deelnemers geen hiërarchische verhouding tot elkaar hebben. Er zijn dus geen leidinggevenden van de deelnemers bij aanwezig. 

Een intervisiegroep bestaat uit 3 tot maximaal 8 deelnemers en komt minimaal net zo vaak bij elkaar als dat er deelnemers zijn. Daarnaast zijn er een introductie- en een afsluitende bijeenkomst.

Niveau:

Dit trainingsprogramma is geschikt voor deelnemers met de volgende werk- en denkniveaus:

 • hbo
 • post-hbo
 • wo
 • post-wo