Training Welzijn Nieuwe Stijl met Motiverende Gespreksvoering: De bakens verzetten 

Leer hoe je met de methode Motiverende Gespreksvoering de benodigde competenties van Welzijn Nieuwe Stijl efficiënt inzet in je dagelijkse werk. Leer om de bakens daadwerkelijk te verzetten! 

Speciaal voor welzijnsorganisaties- en professionals die al enige voorkennis hebben van Welzijn Nieuwe Stijl en die willen leren om deze voorkennis te gebruiken in de praktijk.

Hebben jij, je collega’s of je medewerkers al inspiratiebijeenkomsten, conferenties en ontwikkelsessies over Welzijn Nieuwe Stijl gehad, maar:

 • Is Welzijn Nieuwe Stijl vooral nog een theoretische aangelegenheid? 
 • Ervaren jullie nog drempels bij de praktische uitvoering van Welzijn Nieuwe Stijl, de bijbehorende competenties en de acht bakens?

Heel concreet levert deelname aan de training Welzijn Nieuwe Stijl met Motiverende Gespreksvoering De Bakens Verzetten het volgende op:

 • Je ontwikkelt en verbetert de competenties die bij Welzijn Nieuwe Stijl horen;
 • Je kunt mensen dankzij Motiverende Gespreksvoering effectief helpen om hun leefstijl en gedrag te veranderen;
 • Je zet de benodigde competenties efficiënt in tijdens het dagelijkse werk met de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

Tijdsduur en tijdsinvestering
De training Welzijn Nieuwe Stijl kent per trainingsgroep van maximaal 10 deelnemers één inventarisatiebijeenkomst en 4 dagdelen. Tussen de trainingsdagen zit genoeg tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. De training kan uitgebreid worden met individuele coachingstrajecten.

Casuïstiek 
Om een idee te krijgen welke onderwerpen aan bod kunnen komen, lees je hier voorbeelden van casuïstiek. Belangrijk om te weten is dat deze aangepast en gepersonaliseerd worden na een uitgebreide intake.

 • Wat doe je als je in een keukentafelgesprek merkt dat een bewoner er alleen voor staat?
 • Je ondersteunt een bewonersgroep om een buurttafel op te zetten. Nadat er wat vrijwilligers zijn gestopt, vindt de rest van de groep dat jij als beroepskracht moet inspringen. Wat doe je?;
 • Hoe zorg je ervoor dat de kostwinnaar in een gezin zijn schuldenproblematiek aanpakt?
 • Hoe krijg je een bewoner met overgewicht zo ver om te gaan afvallen? 

Niet meer helder wat de bakens precies zijn? Klik hier voor de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een uitgebreide toelichting.

Werkvorm
In deze training ligt de nadruk op het dagelijkse werk, dus er wordt veel geoefend. Hierdoor is de training zeer dynamisch, leerzaam en praktijkgericht. Deelnemers oefenen met elkaar en met een trainingsacteur. Zij krijgen van te voren een intakeformulier. Aan de hand hiervan zorgt Visible-ID voor gepersonaliseerde oefeningen.

Programmaonderdelen
(afhankelijk van de lengte van de cursus en van de behoeften van opdrachtgever en deelnemers)

 • De vraag achter de vraag
 • Oefenen
 • Eerste casussen uit de intake behandelen en oefenen
 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Oefenen
 • Theorie Motiverende Gespreksvoering
 • Oefenen Motiverende Gespreksvoering
 • Casussen uit de intake behandelen en oefenen
 • Motiverende Gespreksvoering in relatie tot eigen kracht, zelfregie en het stimuleren van verantwoordelijk gedrag
 • Casussen uit de intake behandelen en oefenen
 • Tips & Tricks
 • Praktijkexperimenten formuleren

Niveau
De training welzijn nieuwe stijl met motiverende gespreksvoering is geschikt voor deelnemers met de volgende werk- en denkniveaus:

 • mbo+
 • hbo
 • post-hbo